+38 095 34-000-32
+38 098 34-000-32
+38 093 34-000-32

Мультикомплекс гумат 7

120.00грн.
 • Виробник: AgroBio
 • Модель: 03200
 • Бонусні бали: 600
 • Наявність: На складі

Доступні опції

ВМІСТ РЕЧОВИН В ПРЕПАРАТІ Мультикомплекс гумат 7 у розчині – 1,1 г/см3.

речовина Кіл-ть
1. гумінові кислоти
70,8 г/л
2. фульвові кислоти
57,0 г/л
3. Р2О5
36,7 г/л
4. К2О
42,5 г/л
5. 3 4,5 г/л

6.

Mn
1,65 г/л

7.

Zn 1,52 г/л
8. Cu 0,33 г/л
9. Mo
0,22 г/л
 • природна сировина добрива на основі гумату калію з леонардіта (гумінові (70,8 г/л), фульвові (57,0 г/л) кислоти з комплексом 7 елементів);
 • відсутні хлориди (баластні солі);
 • при використанні прискорюються в 8 разів біохімічні процеси обміну речовин у рослин;
 • припарати добрива мають хелатну форму, що сприяє засвоєнню поживних речовин рослиною з ґрунту;
 • елементи добрива містить водорозчинні, рідкі, концентровані та доступні сполуки для живлення (гумінові кислоти та речовини з стимуляторами росту);
 • підвищують ефективність мінеральних добрив і пестицидів, при цьому зменшується їх використання від 20–50%;
 • застосовувати органічні добрива економічно вигідно (завдяки комплексній дії елементів: фосфору, калію, сірки, марганцю, цинку, міді, молібдену);
 • профілактично можуть застосовуватись у всіх фазах розвитку рослини (виключення цвітіння);
 • мають часточки менше 100 мікрон та при використанні в зрошувальній системі не забивають форсунки, а в помпах подачі рідини – не роблять корозійного впливу.

Мультикомплекс гумат 7 добриво виробництва AGRO.BIO – органічного походження з леонардіта створено на основі гумінових та фульвових кислот з комплексом правильно підібраних макро- та мікроелементів (фосфору, калію, сірки, марганцю, цинку, міді, молібдену) – є ефективнішим та економічно вигідним препаратом для сільськогосподарських культур. Всі елементи в хелатній формі легко проникають у рослини, що забезпечує їх засвоєння.

Фосфор (Р2О5 – 46,0 г/л) для рослин важливий при дозрівання плодів та під час утворення зав’язі: впливає на процеси метаболізму, зокрема при фотосинтезі прискорюється ріст органів (вегетативних та генеративних) і розвиток рослини (пришвидшується зростання), диханні, при енергетичному обміні (пришвидшуються процеси розпаду білків та перехід їх у генеративні органи сільськогосподарських культур; формує структуру клітинних мембран, покращуються процеси водопоглинання (використання води рослиною зменшується); є складовою частиною фосфоровмісних органічних сполук (нуклеїнових кислот з білками), нуклеозидполіфосфатів (АТФ, АМФ, АДФ), коферментів – НАДФ та ін.; бере участь у передачі спадкових властивостей організму; впливає на інтенсивність цвітіння у овочевих, плодово-ягідних, зернових культур; навіть при нестачі води підвищує якість та покращує врожайність, морозостійкість та збільшує зимостійкість.

Калій (К2О – 42,5 г/л): покращує родючість ґрунту; активізує процеси фотосинтезу; стимулює процеси тургору в клітині (сприяє кращому надходженню речовин до органів рослин); регулює осмотичний тиск (проникність, водорегулювання), процеси дихання (покращує роботу продихових апаратів), синтезу вуглеводів; активізує роботу ферментів; сприяє росту і розвитку коренів, збільшує кущіння у рослин, розміри плодів, забезпечує стійкість до вилягання у злакових культур, сприяє потовщенню клітинних стінок, покращує смакові якості плодів, збільшує термін зберігання; підвищує вміст цукрів, вуглеводів (крохмалю), вітамінів (аскорбінової кислоти); збільшує цукристість у коренеплодів, накопичення жирів у насінні сільськогосподарських культур, крохмалистість у бульбах картоплі; підвищує врожайність, підсилює морозостійкість, зимостійкість, збільшує стійкість у рослин до захворювань (грибкових, вірусних), шкідників, стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму).

Сірка (SО3 – 4,5 г/л) є складовою часиною білків, зокрема незамінним компонентом амінокислот та фітогормонів: бере участь у окислювально-відновлювальних процесах метаболізму, впливає на функціонування активності гідролітичних ферментів, на синтез вуглеводів, збільшує інтенсивність асиміляції; бере участь у проходженні поділу клітини рослинного організму; допомагає у формуванні тканин листків, генеративних органів (насіння); сприяє утворенню при перенесенні електронів залізосіркобілками хлорофілу під час фотосинтезу; позитивно впливає на утворення бульбочкових бактерій під час азотфіксації; сприяє формуванню молодих тканин листків, генеративних органів (зокрема насіння); входить до складу вітамінів (тіаніну, біотину, групи В, вітаміну Н), антибіотику пеніциліну; входить до складу майже всіх білків, є компонентом амінокислот, фітогормонів; збільшує стійкість у рослин до шкідників, стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму) та впливає на урожай сільськогосподарських культур.

Марганець (Mn – 1,65 г/л): впливає на ростові процеси, зокрема клітин, змінення мікро-біологічної активності, вмісту органічної речовини у рослин, покращує плодоношення; бере участь у окислювально–відновлювальних реакціях (перенесення електронів – завдяки здатності зміни валентності) при фотосинтезі та диханні – зниження транспірації та підвищення водорегулюючої здатності; впливає на метаболізм (обмін вуглеводів, біосинтез білків – амінокислот, поліпептидів, багато фракційних білків і ін.); впливає на накопичення хлорофілу, утворення цукрів, вітамінів (аскорбінової кислоти); сприяє переміщенню фосфору (з нижніх вегетативних органів на верхні репродуктивні органи); збільшує стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища; підвищує стійкість до захворювань, шкідників, морозостійкість та покращує плодоношення.

Цинк (Zn – 1,52 г/л): прискорює проходження біосинтезу білка (амінокислот); виступає компонентом 40 дихальних ферментів; впливає на окислювально-відновлювані процеси в рослинному організмі; бере участь у синтезі гормону росту (ауксину), в утворенні АТФ, хлорофілу, елементів мінерального живлення, в поділі клітин, формуванні мітохондрій; збільшує вміст сахарози, крохмалю, вуглеводів, білкових речовин, аскорбінової кислоти; впливає на процеси (живлення, транспортування речовин), на проникність мембран; прискорює темпи росту і розвитку, посилює процеси в репродуктивних органах (під час запліднення); підвищує стійкість до захворювань, шкідників, посухо-, жаро-, холодо- та морозостійкість у рослин; збільшують врожайність у рослин (15 – 25 %), в овочевих (до 40%); зменшується використання мінеральних добрив і пестицидів на 20–50%, не потребує зміни існуючих агротехнологій у сільськогосподарському виробництві; сприяє засвоєнню міді, бору, зменшенню елементів у ґрунті – заліза, калію, марганцю, свинцю,кадмію та регулює обмін фосфору.

Мідь (Cu – 0,33 г/л) є незамінним елементом у живленні рослин: виконують життєво важливі функції для обміну речовин (біосинтез білку, вуглеводів, метаболізм протеїнів клітинних стінок та ін.); входить до складу ферментів; підвищує інтенсивність проходження процесів фотосинтезу, дихання, функціонування провідної тканини (ксилеми); беруть участь у відновленні біологічної фіксації азоту; впливає на формування ДНК, РНК, на ріст і розвиток органів рослин (генеративних); сприяє накопиченню поживних речовин (у зернових культурах – білка, у бульбах картоплі – крохмалю, у коренеплодах – цукру, у олійних – жирів, у плодово-ягідних – аскорбінової кислоти, цукрів); збільшують врожайність у рослин (15 – 25 %), в овочевих (до 40%); зменшується використання мінеральних добрив і пестицидів на 20–50%, не потребує зміни існуючих агротехнологій у сільськогосподарському виробництві; підсилює морозостійкість, засухостійкість, а у злакових сприяє формуванню стійкості до вилягання, збільшує стійкість у рослин до стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму), захворювань (грибкових, вірусних), у злакових сприяє формуванню стійкості до вилягання.

Молібден (Mo – 0,22 г/л) відіграє значну роль в процесах росту, розвитку рослин, концентрується в молодих органах, а наприкінці вегетації переходить у насіння: відіграє значну роль в процесах росту, розвитку, є компонентом у складі багатьох ферментів, зокрема специфічного ферменту (нітратредуктази), що сприяє відновленню нітратів у сільськогосподарських культур; збільшує кількість хлорофілу в листках та сприяє інтенсивності проходження процесів фотосинтезу, дихання, синтезу вітамінів, нуклеїнових кислот; бере участь у ферментативних процесах при транспорті електронів, метаболізмі азоту; прискорює синтез білків, амінокислот, амідів; взаємодіє з елементами: калій, магній, фосфор, марганець, мідь, залізо, кобальт; підвищує здатність азотфіксації бульбочковими бактеріями у бобових культур; покращує кальцієве живлення; сприяє підвищенню морозостійкості, посухостійкості; виконує захисну реакцію від токсичного впливу алюмінію; збільшують у рослин (15–25 %) в овочевих культур (до 40%) врожайність;зменшується на 20–50% використання мінеральних добрив і пестицидів; не потребує зміни існуючих агротехнологій у сільськогосподарському виробництві; підвищує стійкість до захворювань, шкідників у рослин; сприяє підвищенню морозостійкості, посухостійкості у сільськогосподарських культур.

Мультикомплекс гумат 7 – екологічно безпечні стимулятори росту, які забезпечують комплексне живлення для рослин, рідке, водорозчинне, концентроване добриво для сільськогосподарських культур, яке є органічним з ЛЕОНАРДІТА, не містить баластних речовин на основі гумату калію (гумінові кислоти – 70,8 г/л, фульвові кислоти – 57,0 г/л) з вмістом + фосфору, калію, сірки, марганцю, цинку, міді, молібдену виробництва AGRO.BIO

Переваги використання препарату Мультикомплекс гумат 7 виробництва Agro.Bio™:

 • прискорюються процеси життєдіяльності у сільськогосподарських культур та збільшує період плодоношення, скорочуються терміни дозрівання врожаю;
 • впливають на схожість, проростання насіння, укорінення живців, розсади у рослин;
 • стимулює діяльність мікробіологічного комплексу, покращує живлення макро- та мікроелементами (фосфору, калію, сірки, марганцю, цинку, міді, молібдену);
 • збільшується вміст вітамінів, цукрів у рослинах, в олійних культурах – олійних речовин, в злакових культурах – відсоток клейковини;
 • зменшує вмісту нітратів в органах рослин;
 • виступає регулятором при використанні стимуляторів та інгібіторів для росту і розвитку в рослин;
 • знижує надходження важких металів і радіонуклідів до складу рослини;
 • збільшує стійкість у рослин до захворювань, шкідників, стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму);
 • підвищення врожайності сільськогосподарської продукції у овочевих культур до 40%, у рослин до 15 – 25 %;
 • не потребує зміни існуючих агротехнологій у виробництві та зменшується використання мінеральних добрив і пестицидів на 20–50%;
 • добриво засвоюється навіть при низьких температурах ґрунтового середовища.

Написати відгук

Увага: HTML не підтримується!
    Погано           Добре