Марганець (Mn) володіє здатністю рослини швидко усмоктуватися і регулювати надходження інших елементів

Марганець (Mn) мікроелемент, який є необхідним для живлення рослин, після заліза, кількісний вміст у рослині складає – 0,001%, має здатність рослиною швидко засвоюватися, переміщуватися по органам та регулювати надходження інших елементів, впливає на ростові процеси, змінення мікро-біологічної активності, вмісту органічної речовини у сільськогосподарських культурах, збільшує стійкість до несприятливих факторів, покращує плодоношення. Марганець бере активну участь у процесах фотосинтезу (перенесення електронів – завдяки здатності зміни валентності, накопичення хлорофілу, утворення цукрі, вітамінів – аскорбінової кислоти); дихання (зниження транспірації та підвищення водорегулюючої здатності, переміщення фосфору з нижніх вегетативних органів на верхні репродуктивні органи); обміну речовин (обмін вуглеводів, біосинтез білків – амінокислот, поліпептидів, багатофракційних білків і ін.); в окислювально–відновлювальних реакціях, входить до складу 10 груп активних ферментів (аргінази, фосфотрансферази та ін.).

Дефіцит Марганцю: при недостатній кількості відбувається впив на формування пластид та проходження процесу фотосинтезу, рослини пошкоджуються сірою плямистістю при цьому листки стають світло-зеленого забарвлення, порушується співвідношення елементів при живленні, що призводити до хлорозів, некрозів (на листках виникають дрібні жовтуваті плями, які з часом призводять до відмирання їх частин), потемніння коренів, сприяє зниженню морозостійкості сільськогосподарських рослин. Найбільш чутливі до нестачі елементу: злакові культури (овес, ячмінь) пошкоджуються сірою плямистістю, овочеві (шпинат, буряк) спостерігається – плямиста жовтяниці, бобові (квасоля, горох) – насіння утворює чорні, коричневі плями та плодово-ягідні культури (яблуня, персик) – різні некротичні змини листкових пластинок, що в подальшому призводить до зменшення і взагалі відсутності плодоношення. В більшості випадків (для рослин, якщо марганцю менше ніж 10–25 мг/кг сухої маси) призводить до дефіциту і проявляється на ґрунтах після вапнування, при рН 6,0–6,5, при низьких температурах, недостатній інтенсивності освітлення, високому вмісту органічної речовини, зокрема фосфору та кальцію.

Надмірне живлення марганцем: призводить до дефіциту заліза у ґрунті. На рослинах спостерігаються хлорози (на старих листках), на листових пластинках – плями з різним забарвленням (бурі, некротичні) та через певний час скручуються і обпадають, у злаків призводить до «вигорання посівів». Перевищення вмісту марганцю у ґрунті необхідно контролювати, зокрема удобрювати рослини – кремнієм, а молібден усуває токсичну дію елементу.

Взаємовплив Марганцю з іншими елементами

Антагоністи (надлишок одного сприяє дефіциту іншого елементу) Синенгісти (покращують взаємні властивості один одного) Блокує взаємодію один одного (не рекомендовано поєднувати разом)
Fe (залізо), Zn (цинк) P (фосфор), Ca (кальцій)

Список статей для категорії з блогу Мікроелементи

Читати далі... Список статей для категорії з блогу Мікроелементи

Список статей

Україна має аграрну спрямованість економіки і в сучасних умовах одним з перспективних для сільського господарства напрямків є використання органічних препаратів та базуються на застосуванні виключно природних компонентів, які пропонує виробництво AGRO.BIO – рідкий концентрат ГУМАТ КАЛІЯ, що допомагає раціонально і максимально ефективно відновлювати природні компоненти основного активу – ґрунту.

У ґрунтовому середовищі не завжди є достатня кількість необхідних для росту і розвитку рослини елементів живлення, але цей недолік можна покращувати додатковим внесенням добрив, а саме: ГУМАТ КАЛІЯ БЕЗБОЛАСНИЙ З ЛЕОНАРДІТА виробництва AGRO.BIO – екологічно безпечне комплексне добриво та стимулятор росту для сільськогосподарських рослин, органічного походження, що сприяє підвищенню родючості ґрунту.

Для того чтобы Вам проще было ознакомиться с нашей продукцией ниже есть статьи о гумате калия и мультикомплексах.

Читати далі... Список статей