+38 095 34-000-32
+38 098 34-000-32
+38 093 34-000-32


Agro.Bio™український виробник біопрепаратів в Україні


Agro.Bio™ є українським виробником біологічних засобів захисту рослин, комплексних органічних добрив та інших препаратів, які пройшли державні випробування в наукових лабораторіях, де довели свою ефективність, а також перевірені багатьма фермерськими господарствами. Всі наші препарати запатентовані і внесені до державного реєстру України. Пропонуємо Вам ознайомитися з лінійкою біопрепаратів власного виробництва.

ПРО КОМПАНІЮ АГРО.БІО™
Гумат + Марганець + Сірка «АгроБіо»

Гумат + Марганець + Сірка «АгроБіо»

Виробник: AgroBio

Модель: Product 300

90.00грн.

Препарат Гумат + Марганець + Сірка «АгроБіо» поєднує гумат калію та Mn. Даний мікроелемент є активним компонентом ферментів, які відповідають за процеси дихання, фотосинтезу, відновлення нітратів та нітритів. Швидка дія препарату при позакореневому підживленні дозволяє зменшити наслідки стресу та відновити оптимальний вміст Mn у рослині, завдяки чому спостерігається максимальна сортовіддача культури.

МАРГАНЕЦЬ + СІРКА виробництва Agro.Bio™ - монохелатні, органічні добрива, безболасні з леонардіта, стимулятори росту, які забезпечують комплексне живлення для рослин, в концентрованій формі, водорозчинні, є природного походження, екологічно безпечні, створені на основі гумату з вмістом гумінових та фульвових кислот з максимально високим рівнем макро- та мікроелементів (фосфор, калій, магній, марганець, бор, цинк, мідь, молібден, кобальт) від виробника Agro.Bio™

Новинка!
90.00грн.
Гумат + Марганець + Сірка «АгроБіо»
Азот + Бор + Молібден «АгроБіо»

Азот + Бор + Молібден «АгроБіо»

Виробник: AgroBio

Модель: Product 50

120.00грн.

Важко переоцінити значення азоту у житті рослин. Це основний макроелемент, завдяки якому збільшується вегетативна маса рослини. Азот виконує роль основного будівельного матеріалу рослинних організмів, входить до складу хлорофілу, білків, нуклеїнових кислот. Органічне поєднання азоту, бору, молібдену та гумату калію Agro.Bio у препараті Азот + Бор + Молібден «АгроБіо» створює запоруку швидкого росту і розвитку культур, повністю розкриваючи їх сортовий потенціал.

АЗОТ + БОР + МОЛІБДЕН виробництва Agro.Bio™ - монохелатні, органічні добрива, безболасні з леонардіта, стимулятори росту, які забезпечують комплексне живлення для рослин, в концентрованій формі, водорозчинні, є природного походження, екологічно безпечні, створені на основі гумату з вмістом гумінових та фульвових кислот з максимально високим рівнем макро- та мікроелементів (фосфор, калій, магній, марганець, бор, цинк, мідь, молібден, кобальт) від виробника Agro.Bio™

Новинка!
120.00грн.
Азот + Бор + Молібден «АгроБіо»
Сірка + Бор + Молібден «АгроБіо»

Сірка + Бор + Молібден «АгроБіо»

Виробник: AgroBio

Модель: Product 50

100.00грн.

В ґрунті сірка представлена в рослинних органічних рештках і гумусі (в такій формі для організму рослин є недоступною), потрібно щоб відбулася трансформація сірки в напрямку мінералізації за участю мікроорганізмів, але цей процес в ґрунтовому середовищі проходить занадто повільно, а основна частина сірки адсорбується ґрунтом з атмосфери (S02 ) та потрапляє з опадами. Потрібно удобрювати сільськогосподарські культури сульфатами, які у складі препарату Сірка + Бор + Молібден «АгроБіо» мають сірку і поєднуються з іншими головними речовинами та є найбільш доступними для рослини (вміст сірки 10–25% від загальної кількості).

СІРКА + БОР + МОЛІБДЕН виробництва Agro.Bio™ - монохелатні, органічні добрива, безболасні з леонардіта, стимулятори росту, які забезпечують комплексне живлення для рослин, в концентрованій формі, водорозчинні, є природного походження, екологічно безпечні, створені на основі гумату з вмістом гумінових та фульвових кислот з максимально високим рівнем макро- та мікроелементів (фосфор, калій, магній, марганець, бор, цинк, мідь, молібден, кобальт) від виробника Agro.Bio™

Новинка!
100.00грн.
Сірка + Бор + Молібден «АгроБіо»
Гумат + Цинк + Сірка «АгроБіо»

Гумат + Цинк + Сірка «АгроБіо»

Виробник: AgroBio

Модель: Product 30

110.00грн.

Біологічно доступна форма Zn дозволяє якнайшвидше відновити баланс цього важливого мікроелемента при його недостатній кількості. Цинк входить до складу багатьох ферментів, які відповідають за поглинання та використання води рослинами. Основа препарату Гумат + Цинк + Сірка «АгроБіо» — гумат, підвищуючи посухостійкість, зменшує вплив нестачі мікроелементу. Сірка є важливою складовою майже всіх білків.

ЦИНК + СІРКА + ГУМАТ виробництва Agro.Bio™ - монохелатні, органічні добрива, безболасні з леонардіта, стимулятори росту, які забезпечують комплексне живлення для рослин, в концентрованій формі, водорозчинні, є природного походження, екологічно безпечні, створені на основі гумату з вмістом гумінових та фульвових кислот з максимально високим рівнем макро- та мікроелементів (фосфор, калій, магній, марганець, бор, цинк, мідь, молібден, кобальт) від виробника Agro.Bio™

Новинка!
110.00грн.
Гумат + Цинк + Сірка «АгроБіо»
Гумат Калія + Фосфор «АгроБіо»

Гумат Калія + Фосфор «АгроБіо»

Виробник: AgroBio

Модель: 02200

55.00грн.

ГУМАТ КАЛІЯ + Фосфор БЕЗБОЛАСНИЙ З ЛЕОНАРДІТА виробництва AGRO.BIO – екологічно безпечне комплексне добриво та стимулятор росту для сільськогосподарських рослин, органічного походження, без хлоридів, основною діючою речовиною є гумінові кислоти (15%), які стимулюють ріст кореневої системи, вегетативної маси, містить водорозчинні та 100% доступні сполуки для життєдіяльності рослин, гумат калия фосфор швидко засвоюється навіть при низьких температурах ґрунтового середовища, активізують діяльність мікроорганізмів у ґрунті, пришвидшують процеси розкладання, гуміфікацію, покращуються якісні і кількісні показники вирощеної продукції, проводять профілактику стресів, нормалізують обмін речовин та можуть застосовуватись у всіх фазах розвитку рослин (виключення цвітіння).


55.00грн.
Гумат Калія + Фосфор «АгроБіо»
Мультикомплекс гумат 7

Мультикомплекс гумат 7

Виробник: AgroBio

Модель: 03200

120.00грн.
Мультикомплекс гумат 7 – екологічно безпечні стимулятори росту, які забезпечують комплексне живлення для рослин, рідке, водорозчинне, концентроване добриво для сільськогосподарських культур, яке є органічним з ЛЕОНАРДІТА, не містить баластних речовин на основі гумату калію (гумінові кислоти – 70,8 г/л, фульвові кислоти – 57,0 г/л) з вмістом + фосфору, калію, сірки, марганцю, цинку, міді, молібдену виробництва AGRO.BIO

Переваги використання препарату Мультикомплекс гумат 7 виробництва Agro.Bio™:

 • прискорюються процеси життєдіяльності у сільськогосподарських культур та збільшує період плодоношення, скорочуються терміни дозрівання врожаю;
 • впливають на схожість, проростання насіння, укорінення живців, розсади у рослин;
 • стимулює діяльність мікробіологічного комплексу, покращує живлення макро- та мікроелементами (фосфору, калію, сірки, марганцю, цинку, міді, молібдену);
 • збільшується вміст вітамінів, цукрів у рослинах, в олійних культурах – олійних речовин, в злакових культурах – відсоток клейковини;
 • зменшує вмісту нітратів в органах рослин;
 • виступає регулятором при використанні стимуляторів та інгібіторів для росту і розвитку в рослин;
 • знижує надходження важких металів і радіонуклідів до складу рослини;
 • збільшує стійкість у рослин до захворювань, шкідників, стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму);
 • підвищення врожайності сільськогосподарської продукції у овочевих культур до 40%, у рослин до 15 – 25 %;
 • не потребує зміни існуючих агротехнологій у виробництві та зменшується використання мінеральних добрив і пестицидів на 20–50%;
 • добриво засвоюється навіть при низьких температурах ґрунтового середовища.
120.00грн.
Мультикомплекс гумат 7
Мультикомплекс гумат 10

Мультикомплекс гумат 10

Виробник: AgroBio

Модель: 03100

120.00грн.


120.00грн.
Мультикомплекс гумат 10

Введення в гумати

Гумати мають дивовижні властивості, зумовленими фундаментальної роллю гумінових кислот в біосфері планети. Їх застосування дозволяє підвищити екологічну чистоту, поживні і смакові якості сільськогосподарських культур ...

5

Навіщо потрібні для рослин мікродобрива?

У складі монохелатов міститься основний дефіцитний елемент в хелатній формі з речовинами, які допомагають в більш якісному засвоєння добрива це органічні кислоти, макроелементи ...

12