+38 095 34-000-32
+38 098 34-000-32
+38 093 34-000-32

Мультикомплекс гумат 10

120 грн.
 • Виробник: AgroBio
 • Модель: 03100
 • Наявність: На складі

Доступні опції

ВМІСТ РЕЧОВИН В ПРЕПАРАТІ Мультикомплекс гумат 10 у розчині – 1,1 г/см3.


речовина Кіл-ть
1. гумінові кислоти
64,9 г/л
2. фульвові кислоти
52,3 г/л
3. Р2О5
36,7 г/л
4. К2О
38,9 г/л
5. MgО
1,72 г/л
6. 3
7,1 г/л
7. Mn
1,04 г/л
8. B
0,93 г/л
9. Zn
1,04 г/л
10. Cu
0,7 г/л
11. Mo
0,46 г/л
12. Co
0,35 г/л
 • урожайність у рослин підвищується на 15 – 25 % та у овочевих культур до 40%;
 • пришвидшує схожість, енергію проростання насіння, укорінення живців, розсади у рослин;
 • прискорює ріст і розвитку рослин, збільшує період плодоношення, скорочення термінів дозрівання;
 • засвоюється навіть при низьких температурах ґрунтового середовища;
 • збільшується вміст вітамінів, цукрів у рослинах, в злакових культурах – відсоток клейковини, в олійних культурах – олійних речовин;
 • стимулює діяльність мікробіологічного комплексу, що веде до збагачення ґрунту доступними елементами живлення;
 • зменшує вмісту шкідливих речовин (нітратів) в органах рослин;
 • збільшує стійкість рослин до несприятливих екологічних факторів;
 • істотно знижує надходження важких металів і радіонуклідів до складу сільськогосподарських рослин;
 • формує стійкість у рослин до захворювань (грибкових, вірусних, бактеріальних);
 • підвищує морозостійкість;
 • підвищення врожайності сільськогосподарської продукції.

Мультикомплекс гумат 10 природного походження є найефективнішим і економічно вигідним препаратом в сучасних умовах з леонардіта на основі гумінових та фульвових кислот з комплексом правильно підібраних макро- та мікроелементів (фосфору, калію, магнію, сірки, марганцю, бору, цинку, міді, молібдену, кобальту) в хелатній формі виробництва AGRO.BIO.

Калій (К2О – 38,9 г/л):
 • покращує родючість ґрунту;
 • активно бере участь у процесах фотосинтезу;
 • стимулює процеси тургору в клітині (сприяє кращому надходженню речовин до органів рослин);
 • регулює осмотичний тиск (проникність, водорегулювання), процеси дихання (покращує роботу продихових апаратів), синтезу вуглеводів;
 • активізує роботу ферментів;
 • сприяє росту і розвитку коренів, збільшує кущіння у рослин, розміри плодів, забезпечує стійкість до вилягання у злакових культур, сприяє потовщенню клітинних стінок, покращує смакові якості плодів, збільшує термін зберігання; підвищує вміст цукрів, вуглеводів (крохмалю), вітамінів (аскорбінової кислоти);
 • збільшує цукристість у коренеплодів, накопичення жирів у насінні сільськогосподарських культур, крохмалистість у бульбах картоплі;
 • підвищує врожайність, підсилює морозостійкість, зимостійкість, збільшує стійкість у рослин до захворювань (грибкових, вірусних), шкідників, стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму).

Фосфор (Р2О5 – 36,7 г/л) особливо важливий при дозріванні плодів у рослин та найбільше його потребують під час утворення зав’язі:

 • бере участь у всіх процесах обміну речовин (фотосинтезі, прискорюється ріст органів (вегетативних та генеративних) і розвиток рослини (пришвидшується зростання)), диханні, при енергетичному обміні (пришвидшуються процеси розпаду білків та перехід їх у репродуктивні органи рослини);
 • участь у створенні клітинних мембран, покращуються процеси водопоглинання (використання води рослиною зменшується);
 • виступає складовою частиною фосфоровмісних органічних сполук (НК з білками, а саме нуклеопротеїдів та ін.), нуклеозидполіфосфатів (АТФ, АМФ, АДФ), коферментів – НАДФ та ін.;
 • бере участь у передачі спадкових властивостей організму;
 • стимулює інтенсивність цвітіння сільськогосподарських рослин (овочевих, плодово-ягідних, зернових);
 • збільшує зимостійкість;
 • підвищує якість та покращує врожайність навіть при нестачі води.

Сірка (SО3 – 7,1 г/л) є складовою часиною білків, зокрема незамінним компонентом амінокислот (цистин, цистеїн, метіонін) та фітогормонів:

 • бере участь у процесах обміну речовин (біосинтез білка, в окисно-відновних процесах, впливає на функціонування активності гідролітичних ферментів, на синтез вуглеводів, збільшує інтенсивність асиміляції);
 • бере участь у проходженні поділу клітини рослинного організму;
 • сприяє утворенню при перенесенні електронів залізосіркобілками хлорофілу під час фотосинтезу;
 • позитивно впливає на утворення бульбочкових бактерій під час азотфіксації;
 • сприяє формуванню молодих тканин листків, генеративних органів (зокрема насіння);
 • входить до складу вітамінів (тіаніну, біотину, групи В);
 • покращує живлення макро- та мікроелементами (азотом, фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, бором, міддю, цинком та молібденом);
 • збільшує стійкість у рослин до шкідників, стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму) та впливає на урожай сільськогосподарських культур.

Магній (MgО – 1,72 г/л) є невід’ємним елементом при проходженні процесу фотосинтезу і потрібен для утворення структури молекули хлорофілу (магнію 10% від загальної кількості) та виступає важливим елементом живлення для рослини (особливо у молодих частинах) під час цвітіння, плодоношення та дозрівання насіння:

 • акумулює енергію (є істотним компонентом листкової зеленої маси);
 • прискорює ферментативні процеси, утворення вуглеводів;
 • виступає складовою частиною рибосом, які беруть участь у процесі біосинтезу білків;
 • прискорює ріст кореневої системи у рослин, пришвидшує засвоєння поживних речовин з ґрунту (зокрема азоту);
 • каталізує синтез аденозинтрифосфатів з нуклеозиддифосфатів;
 • має високу рухомість у органах сільськогосподарських культур (повторне використання елементу рослиною (з старих листків переходить – у в молоді, після цвітіння – в насіння);
 • взаємодіє з такими елементами (калій, кальцій, натрій).

Марганець (Mn – 1,04 г/л):

 • здатність рослиною швидко засвоюватися, переміщуватися по органам та регулювати надходження інших елементів;
 • впливає на ростові процеси, змінення мікро-біологічної активності, вмісту органічної речовини у сільськогосподарських культурах;
 • збільшує стійкість до несприятливих факторів;
 • покращує плодоношення;
 • бере активну участь у процесах:
 • фотосинтезу (перенесення електронів – завдяки здатності зміни валентності, накопичення хлорофілу, утворення цукрів, вітамінів – аскорбінової кислоти);
 • дихання (зниження транспірації та підвищення водорегулюючої здатності, переміщення фосфору з нижніх вегетативних органів на верхні репродуктивні органи);
 • обміну речовин (обмін вуглеводів, біосинтез білків – амінокислот, поліпептидів, багато фракційних білків і ін.);
 • в окислювально–відновлювальних реакціях, входить до складу 10 груп активних ферментів (аргінази, фосфотрансферази та ін.).

Бор (B – 0,93 г/л) особливо важливий у живленні, розмноженні рослин:

 • бере участь у процесах обміну речовин (синтез вуглеводів, біосинтез білка – синтез нуклеїнових кислот (ДНК, РНК), фотосинтез (активізує утворення хлорофілу, асиміляцію CO2,), фітогормонів, транспортування цукрів);
 • виступає регулятором при використанні стимуляторів та інгібіторів для росту і розвитку сільськогосподарських культур;
 • посилює утворення бульбочкових азотфіксуючих бактерій;
 • активізує діяльність ферментів, проводить розподіл ростових речовин, аскорбінової речовини від листків, коренів до органів розмноження;
 • бере участь в утворенні стінок клітини, структури тканин, в процесах ділення клітин;
 • пришвидшує процеси цвітіння, утворення насіння, сприяє процесам запліднення і підвищує насіннєву продуктивність;
 • формує стійкість у рослин до хвороб, але він не здатний перерозподілятися між органами в рослині.

Цинк (Zn – 1,04 г/л):

 • впливає на окислювально-відновлювані процеси в рослинному організмі;
 • бере участь у синтезі гормону росту (ауксину), в утворенні АТФ, хлорофілу, елементів мінерального живлення, в поділі клітин, формуванні мітохондрій;
 • прискорює проходження біосинтезу білка (амінокислот);
 • виступає компонентом 40 дихальних ферментів;
 • збільшує вміст аскорбінової кислоти, сухої речовин;
 • впливає на процеси (живлення, транспортування речовин), на проникність мембран;
 • прискорює темпи росту і розвитку, посилює процеси в репродуктивних органах (під час запліднення);
 • підвищує стійкість до захворювань, посухо-, жаро-, морозостійкість у рослин;
 • сприяє засвоєнню міді, бору, зменшенню елементів у ґрунті – заліза, калію, марганцю, свинцю,кадмію та регулює обмін фосфору.

Мідь (Cu – 0,7 г/л) входить до складу ферментів (поліфенолоксидаза, пластоцианін, упероксиддисмудаза, цитохлоромоксидаза, діаміноксидаза) та комплексу сполук з органічними речовинами:

 • виконують життєво важливі функції для обміну речовин (біосинтез білку, вуглеводів, метаболізм протеїнів клітинних стінок та ін.);
 • підвищує інтенсивність проходження процесів фотосинтезу, дихання, функціонування провідної тканини (ксилеми);
 • беруть участь у відновленні, фіксації азоту;
 • впливає на формування ДНК, РНК, на ріст і розвиток органів рослин (репродуктивних);
 • сприяє накопиченню поживних речовин (у зернових культурах – білка, у бульбах картоплі – крохмалю, у коренеплодах – цукру, у олійних – жирів, у плодово-ягідних – аскорбінової кислоти, цукрів);
 • підвищує врожайність;
 • підсилює морозостійкість, засухостійкість, а у злакових сприяє формуванню стійкості до вилягання, збільшує стійкість у рослин до стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму), захворювань (грибкових, вірусних).

Молібден (Mo – 0,46 г/л):

 • відіграє значну роль в процесах росту, розвитку рослини є компонентом у складі багатьох ферментів, зокрема специфічного ферменту (нітратредуктази), що сприяє відновленню нітратів у сільськогосподарських культур;
 • бере участь у ферментативних процесах при транспорті електронів, метаболізмі азоту (ферменти нітрогенази (мультіфермент), нітратредуктази);
 • прискорює синтез білків, амінокислот, амідів;
 • взаємодіє з елементами: калій, магній, фосфор, марганець, мідь, залізо, кобальт;
 • збільшує кількість хлорофілу в листках та сприяє інтенсивності проходження процесів фотосинтезу, дихання, синтезу вітамінів, нуклеїнових кислот;
 • підвищує здатність азотфіксації бульбочковими бактеріями у бобових культур;
 • покращує кальцієве живлення;
 • сприяє підвищенню морозостійкості, посухостійкості;
 • виконує захисну реакцію від токсичного впливу алюмінію.

Кобальт (Co – 0,35 г/л) є складовою частиною вітаміну В12:

 • позитивно діє на формування азотофіксуючих бульбочкових бактерій у бобових культур;
 • покращує ріст і розвиток рослин через взаємодію гормонів клітини при ауксиновому обміні;
 • бере участь у окислювально-відновлювальних реакціях, фотосинтезі (підвищує кількість хлорофілу), синтезі нуклеїнових кислот, сприяє інтенсивності проходження процесів дихання, утворення у рослин вуглеводів, жирів, цукрів, вітамінів (аскорбінова кислота), активізує ферменти (зокрема нітратредуктазу);
 • пришвидшує розвиток вегетативних органів;
 • сприяє цвітінню (може накопичуватися в пилку);
 • формує морозостійкість, жаростійкість (підвищує загальний вміст води);
 • збільшує стійкість до стрес-факторів, хвороб, у злакових (стійкість до вилягання);
 • підвищує врожайність;
 • покращують якість вирощеної продукції;
 • сприяє кращому засвоєнню з ґрунту азоту, калію, фосфору, магнію та обмежує надходження до органів сільськогосподарських рослин важких металів.

Мультикомплекс гумат 10 – комплексне, рідке, концентроване, органічне добриво, стимулятор росту для сільськогосподарських рослин, яке є екологічно безпечним, БЕЗБОЛАСНИМ З ЛЕОНАРДІТА на основі гумату калію (гумінові кислоти – 64,9 г/л, фульвові кислоти – 52,3 г/л) з вмістом фосфору, калію, магнію, сірки, марганцю, бору, цинку, міді, молібдену, кобальту виробництва AGRO.BIO

Переваги екологічно безпечного добрива Мультикомплекс гумат 10 перед іншими препаратами:

 • сировина добрива на основі гумату калію з леонардіта (гумінові, фульвові кислоти з 10 макро- і мікроелементами);
 • відсутні баластні солі (хлориди);
 • елементи добрива мають хелатну форму;
 • застосовувати складні добрива економічно вигідно (завдяки комплексній дії елементів: фосфору, калію, магнію, сірки, марганцю, бору, цинку, міді, молібдену, кобальту);
 • 100 мікрон часточки добрива при використанні не забивають форсунки; не роблять корозійного впливу (в зрошувальній системі, в помпах подачі рідини);
 • підвищує при використання ефективність мінеральних добрив і пестицидів;
 • елементи добрива містить водорозчинні, рідкі, концентровані та 100% доступні сполуки для живлення (гумінові кислоти та речовини з стимуляторами росту).
Написати відгук

Увага: HTML не підтримується!
    Погано           Добре