Мультикомплекс гумат 10

130 грн.

 • Виробник: AgroBio
 • Код товару: 23100
 • Наявність: В наявності

Теги: мультикомплекс гумат 10

Технологія застосування та норми внесення Мультикомплекс гумат 10

Мультикомплекс гумат +10 підходить як для внесення методом фертигації, в тому числі через системи крапельного зрошення, так і для внесення по- листу.

При внесенні через системи крапельного поливу рослини підживлюють відразу після пересадки, перед цвітінням і відразу після формування зав'язі. Особливо ефективні підживлення препаратом на високому агрофоні.

Тривало квітучі культури, такі, як томати, підгодовують додатково через 2 тижні до тих пір, поки триває цвітіння. Норма внесення 30-100 л препарату на гектар за вегетацію.

Для зернових колосових культур при інтенсивній технології вирощування проводять три підживлення - навесні, відразу після відновлення вегетації (для ярих - початок кущіння), під час початку виходу в трубку та під час колосіння.

Оптимальний термін позакореневих підживлень картоплі - перед першим підгортанням, і на початку цвітіння рослини.

При проведенні позакореневих підживлень вносять на гектар 1-2 л препарату. Для зернових та технічних культур, картоплі і томатів препарат розчиняють в 300 л води. Для плодових - у 800-1000 л води.

Для протруювання насіння і бульб на тонну посадкового матеріалу витрачають 1,3 л препарату.

Мультикомплекс гумат +10 може поєднуватися в бакових сумішах з карбамідом. Змішування з пестицидами вимагає попереднього тестування. Неприпустимо змішування препарату в одному баку з кальцієвими добривами і пестицидами, які мають у своєму складу мідь.

ВМІСТ РЕЧОВИН В ПРЕПАРАТІ Мультикомплекс гумат 10 у розчині – 1,1 г/см3.


речовина Кіл-ть
1. гумінові кислоти
64,9 г/л
2. фульвові кислоти
52,3 г/л
3. Р2О5
36,7 г/л
4. К2О
38,9 г/л
5. MgО
1,72 г/л
6. 3
7,1 г/л
7. Mn
1,04 г/л
8. B
0,93 г/л
9. Zn
1,04 г/л
10. Cu
0,7 г/л
11. Mo
0,46 г/л
12. Co
0,35 г/л

Переваги екологічно безпечного добрива Мультикомплекс гумат 10 перед іншими препаратами:

 • сировина добрива на основі гумату калію з леонардіта (гумінові, фульвові кислоти з 10 макро- і мікроелементами);
 • відсутні баластні солі (хлориди);
 • елементи добрива мають хелатну форму;
 • застосовувати складні добрива економічно вигідно (завдяки комплексній дії елементів: фосфору, калію, магнію, сірки, марганцю, бору, цинку, міді, молібдену, кобальту);
 • 100 мікрон часточки добрива при використанні не забивають форсунки; не роблять корозійного впливу (в зрошувальній системі, в помпах подачі рідини);
 • підвищує при використання ефективність мінеральних добрив і пестицидів;
 • елементи добрива містить водорозчинні, рідкі, концентровані та 100% доступні сполуки для живлення (гумінові кислоти та речовини з стимуляторами росту).
 • урожайність у рослин підвищується на 15 – 25 % та у овочевих культур до 40%;
 • пришвидшує схожість, енергію проростання насіння, укорінення живців, розсади у рослин;
 • прискорює ріст і розвитку рослин, збільшує період плодоношення, скорочення термінів дозрівання;
 • засвоюється навіть при низьких температурах ґрунтового середовища;
 • збільшується вміст вітамінів, цукрів у рослинах, в злакових культурах – відсоток клейковини, в олійних культурах – олійних речовин;
 • стимулює діяльність мікробіологічного комплексу, що веде до збагачення ґрунту доступними елементами живлення;
 • зменшує вмісту шкідливих речовин (нітратів) в органах рослин;
 • збільшує стійкість рослин до несприятливих екологічних факторів;
 • істотно знижує надходження важких металів і радіонуклідів до складу сільськогосподарських рослин;
 • формує стійкість у рослин до захворювань (грибкових, вірусних, бактеріальних);
 • підвищує морозостійкість;
 • підвищення врожайності сільськогосподарської продукції.

Мультикомплекс гумат 10 природного походження є найефективнішим і економічно вигідним препаратом в сучасних умовах з леонардіта на основі гумінових та фульвових кислот з комплексом правильно підібраних макро- та мікроелементів (фосфору, калію, магнію, сірки, марганцю, бору, цинку, міді, молібдену, кобальту) в хелатній формі виробництва AGRO.BIO.

Калій (К2О – 38,9 г/л):
 • покращує родючість ґрунту;
 • активно бере участь у процесах фотосинтезу;
 • стимулює процеси тургору в клітині (сприяє кращому надходженню речовин до органів рослин);
 • регулює осмотичний тиск (проникність, водорегулювання), процеси дихання (покращує роботу продихових апаратів), синтезу вуглеводів;
 • активізує роботу ферментів;
 • сприяє росту і розвитку коренів, збільшує кущіння у рослин, розміри плодів, забезпечує стійкість до вилягання у злакових культур, сприяє потовщенню клітинних стінок, покращує смакові якості плодів, збільшує термін зберігання; підвищує вміст цукрів, вуглеводів (крохмалю), вітамінів (аскорбінової кислоти);
 • збільшує цукристість у коренеплодів, накопичення жирів у насінні сільськогосподарських культур, крохмалистість у бульбах картоплі;
 • підвищує врожайність, підсилює морозостійкість, зимостійкість, збільшує стійкість у рослин до захворювань (грибкових, вірусних), шкідників, стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму).

Фосфор (Р2О5 – 36,7 г/л) особливо важливий при дозріванні плодів у рослин та найбільше його потребують під час утворення зав’язі:

 • бере участь у всіх процесах обміну речовин (фотосинтезі, прискорюється ріст органів (вегетативних та генеративних) і розвиток рослини (пришвидшується зростання)), диханні, при енергетичному обміні (пришвидшуються процеси розпаду білків та перехід їх у репродуктивні органи рослини);
 • участь у створенні клітинних мембран, покращуються процеси водопоглинання (використання води рослиною зменшується);
 • виступає складовою частиною фосфоровмісних органічних сполук (НК з білками, а саме нуклеопротеїдів та ін.), нуклеозидполіфосфатів (АТФ, АМФ, АДФ), коферментів – НАДФ та ін.;
 • бере участь у передачі спадкових властивостей організму;
 • стимулює інтенсивність цвітіння сільськогосподарських рослин (овочевих, плодово-ягідних, зернових);
 • збільшує зимостійкість;
 • підвищує якість та покращує врожайність навіть при нестачі води.

Сірка (SО3 – 7,1 г/л) є складовою часиною білків, зокрема незамінним компонентом амінокислот (цистин, цистеїн, метіонін) та фітогормонів:

 • бере участь у процесах обміну речовин (біосинтез білка, в окисно-відновних процесах, впливає на функціонування активності гідролітичних ферментів, на синтез вуглеводів, збільшує інтенсивність асиміляції);
 • бере участь у проходженні поділу клітини рослинного організму;
 • сприяє утворенню при перенесенні електронів залізосіркобілками хлорофілу під час фотосинтезу;
 • позитивно впливає на утворення бульбочкових бактерій під час азотфіксації;
 • сприяє формуванню молодих тканин листків, генеративних органів (зокрема насіння);
 • входить до складу вітамінів (тіаніну, біотину, групи В);
 • покращує живлення макро- та мікроелементами (азотом, фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, бором, міддю, цинком та молібденом);
 • збільшує стійкість у рослин до шкідників, стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму) та впливає на урожай сільськогосподарських культур.

Магній (MgО – 1,72 г/л) є невід’ємним елементом при проходженні процесу фотосинтезу і потрібен для утворення структури молекули хлорофілу (магнію 10% від загальної кількості) та виступає важливим елементом живлення для рослини (особливо у молодих частинах) під час цвітіння, плодоношення та дозрівання насіння:

 • акумулює енергію (є істотним компонентом листкової зеленої маси);
 • прискорює ферментативні процеси, утворення вуглеводів;
 • виступає складовою частиною рибосом, які беруть участь у процесі біосинтезу білків;
 • прискорює ріст кореневої системи у рослин, пришвидшує засвоєння поживних речовин з ґрунту (зокрема азоту);
 • каталізує синтез аденозинтрифосфатів з нуклеозиддифосфатів;
 • має високу рухомість у органах сільськогосподарських культур (повторне використання елементу рослиною (з старих листків переходить – у в молоді, після цвітіння – в насіння);
 • взаємодіє з такими елементами (калій, кальцій, натрій).

Марганець (Mn – 1,04 г/л):

 • здатність рослиною швидко засвоюватися, переміщуватися по органам та регулювати надходження інших елементів;
 • впливає на ростові процеси, змінення мікро-біологічної активності, вмісту органічної речовини у сільськогосподарських культурах;
 • збільшує стійкість до несприятливих факторів;
 • покращує плодоношення;
 • бере активну участь у процесах:
 • фотосинтезу (перенесення електронів – завдяки здатності зміни валентності, накопичення хлорофілу, утворення цукрів, вітамінів – аскорбінової кислоти);
 • дихання (зниження транспірації та підвищення водорегулюючої здатності, переміщення фосфору з нижніх вегетативних органів на верхні репродуктивні органи);
 • обміну речовин (обмін вуглеводів, біосинтез білків – амінокислот, поліпептидів, багато фракційних білків і ін.);
 • в окислювально–відновлювальних реакціях, входить до складу 10 груп активних ферментів (аргінази, фосфотрансферази та ін.).

Бор (B – 0,93 г/л) особливо важливий у живленні, розмноженні рослин:

 • бере участь у процесах обміну речовин (синтез вуглеводів, біосинтез білка – синтез нуклеїнових кислот (ДНК, РНК), фотосинтез (активізує утворення хлорофілу, асиміляцію CO2,), фітогормонів, транспортування цукрів);
 • виступає регулятором при використанні стимуляторів та інгібіторів для росту і розвитку сільськогосподарських культур;
 • посилює утворення бульбочкових азотфіксуючих бактерій;
 • активізує діяльність ферментів, проводить розподіл ростових речовин, аскорбінової речовини від листків, коренів до органів розмноження;
 • бере участь в утворенні стінок клітини, структури тканин, в процесах ділення клітин;
 • пришвидшує процеси цвітіння, утворення насіння, сприяє процесам запліднення і підвищує насіннєву продуктивність;
 • формує стійкість у рослин до хвороб, але він не здатний перерозподілятися між органами в рослині.

Цинк (Zn – 1,04 г/л):

 • впливає на окислювально-відновлювані процеси в рослинному організмі;
 • бере участь у синтезі гормону росту (ауксину), в утворенні АТФ, хлорофілу, елементів мінерального живлення, в поділі клітин, формуванні мітохондрій;
 • прискорює проходження біосинтезу білка (амінокислот);
 • виступає компонентом 40 дихальних ферментів;
 • збільшує вміст аскорбінової кислоти, сухої речовин;
 • впливає на процеси (живлення, транспортування речовин), на проникність мембран;
 • прискорює темпи росту і розвитку, посилює процеси в репродуктивних органах (під час запліднення);
 • підвищує стійкість до захворювань, посухо-, жаро-, морозостійкість у рослин;
 • сприяє засвоєнню міді, бору, зменшенню елементів у ґрунті – заліза, калію, марганцю, свинцю,кадмію та регулює обмін фосфору.

Мідь (Cu – 0,7 г/л) входить до складу ферментів (поліфенолоксидаза, пластоцианін, упероксиддисмудаза, цитохлоромоксидаза, діаміноксидаза) та комплексу сполук з органічними речовинами:

 • виконують життєво важливі функції для обміну речовин (біосинтез білку, вуглеводів, метаболізм протеїнів клітинних стінок та ін.);
 • підвищує інтенсивність проходження процесів фотосинтезу, дихання, функціонування провідної тканини (ксилеми);
 • беруть участь у відновленні, фіксації азоту;
 • впливає на формування ДНК, РНК, на ріст і розвиток органів рослин (репродуктивних);
 • сприяє накопиченню поживних речовин (у зернових культурах – білка, у бульбах картоплі – крохмалю, у коренеплодах – цукру, у олійних – жирів, у плодово-ягідних – аскорбінової кислоти, цукрів);
 • підвищує врожайність;
 • підсилює морозостійкість, засухостійкість, а у злакових сприяє формуванню стійкості до вилягання, збільшує стійкість у рослин до стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму), захворювань (грибкових, вірусних).

Молібден (Mo – 0,46 г/л):

 • відіграє значну роль в процесах росту, розвитку рослини є компонентом у складі багатьох ферментів, зокрема специфічного ферменту (нітратредуктази), що сприяє відновленню нітратів у сільськогосподарських культур;
 • бере участь у ферментативних процесах при транспорті електронів, метаболізмі азоту (ферменти нітрогенази (мультіфермент), нітратредуктази);
 • прискорює синтез білків, амінокислот, амідів;
 • взаємодіє з елементами: калій, магній, фосфор, марганець, мідь, залізо, кобальт;
 • збільшує кількість хлорофілу в листках та сприяє інтенсивності проходження процесів фотосинтезу, дихання, синтезу вітамінів, нуклеїнових кислот;
 • підвищує здатність азотфіксації бульбочковими бактеріями у бобових культур;
 • покращує кальцієве живлення;
 • сприяє підвищенню морозостійкості, посухостійкості;
 • виконує захисну реакцію від токсичного впливу алюмінію.

Кобальт (Co – 0,35 г/л) є складовою частиною вітаміну В12:

 • позитивно діє на формування азотофіксуючих бульбочкових бактерій у бобових культур;
 • покращує ріст і розвиток рослин через взаємодію гормонів клітини при ауксиновому обміні;
 • бере участь у окислювально-відновлювальних реакціях, фотосинтезі (підвищує кількість хлорофілу), синтезі нуклеїнових кислот, сприяє інтенсивності проходження процесів дихання, утворення у рослин вуглеводів, жирів, цукрів, вітамінів (аскорбінова кислота), активізує ферменти (зокрема нітратредуктазу);
 • пришвидшує розвиток вегетативних органів;
 • сприяє цвітінню (може накопичуватися в пилку);
 • формує морозостійкість, жаростійкість (підвищує загальний вміст води);
 • збільшує стійкість до стрес-факторів, хвороб, у злакових (стійкість до вилягання);
 • підвищує врожайність;
 • покращують якість вирощеної продукції;
 • сприяє кращому засвоєнню з ґрунту азоту, калію, фосфору, магнію та обмежує надходження до органів сільськогосподарських рослин важких металів.

Комплексний препарат Мультикомплекс гумат 10 - рідке, концентроване, органічне добриво, стимулятор росту рослин, що містить гумат калію та мікроелементи в хелатній формі (гумінові кислоти - 64,9 г / л, фульвові кислоти - 52 3 г / л) з вмістом фосфору, калію, магнію, сірки, марганцю , бору, цинку, міді, молібдену, кобальту виробництва AGRO.BIO. Добриво практично не містить баластних речовин, і повністю засвоюється рослинами.

Добриво засвоюється через лист буквально через 2-3 години після обробки в будь-яких умовах. Саме тому Мультикомплекс гумат +10 застосовується після стресів, обробок пестицидами і при несприятливій температурі. Використання препарату дає можливість швидко і ефективно скорегувати недоліки живлення рослин в критичні фази їх розвитку.

Мінеральне добриво Мультикомплекс гумат +10 має зручну для внесення концентровану, але рідку форму, і може використовуватися як в системах зрошення, так і в обприскувачах, не забиваючи крапельниць, фільтрів і форсунок.

Комплекс мікроелементів ідеально підібраний для рослин на кислих грунтах і здатний задовольнити потреби зернових, технічних, плодових і овочевих культур в мікроелементах. Особливо вони необхідні на початку росту рослини, під час закладки генеративних органів і перед цвітінням, а для рослин з тривалим періодом плодоношення - і під час росту плодів.

Просте додаток високого фону живлення рослин азотом, фосфором і калієм здатне збільшити врожайність тільки до певної межі. При плануванні високої врожайності рослин, крім повного забезпечення всіма елементами живлення, необхідні, також, стабільні умови зростання, відсутність стресів. Саме тому поєднання антистресової агента - гумата калію з хелатними формами мікроелементів здатне найкращим чином сприяти засвоєнню мінеральних добрив.

Обробка плодових культур препаратом Мультикомплекс гумат +10 перед цвітінням і під час росту плодів збільшує зав'язування плодів, знижує скидання зав'язі і сприяє збільшенню розміру плодів.

Протруювання насіння препаратом значно підвищує загальну врожайність, зимостійкість озимих культур і кількість продуктивних пагонів у зернових. Польова схожість збільшується на 15-20%. При обробці посадкового матеріалу картоплі препаратом збільшується кількість стебел у картоплі і загальна вага бульб.

Написати відгук

Увага: HTML розмітка не підтримується. Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре