Мідь (Cu) є важливим мікроелементом, входить до складу ферментів і комплексу сполук з органічними речовинами

Мідь (Cu) є важливим мікроелементом, входить до складу ферментів (поліфенолоксидаза, пластоцианін, упероксиддисмудаза, цитохлоромоксидаза, діаміноксидаза) та комплексу сполук з органічними речовинами, які виконують життєво важливі функції для обміну речовин (біосинтез білку, вуглеводів, метаболізм протеїнів клітинних стінок та ін.), підвищує інтенсивність проходження процесів фотосинтезу, дихання, функціонування провідної тканини (ксилеми), беруть участь у відновленні, фіксації азоту, впливає на формування ДНК, РНК, на ріст і розвиток органів рослин зокрема, репродуктивних, сприяє накопиченню поживних речовин (у зернових культурах – білка, у бульбах картоплі – крохмалю, у коренеплодах – цукру, у олійних – жирів, у плодово-ягідних – аскорбінової кислоти, цукрів), підвищує врожайність, підсилює морозостійкість, засухостійкість, а у злакових сприяє формуванню стійкості до вилягання, збільшує стійкість у рослин до стрес-факторів (засухи, зміни температурного режиму), захворювань (грибкових, вірусних).

Дефіцит Міді: при недостатній кількості міді уповільнюється закладання у сільськогосподарських рослин репродуктивних, запасаючих органів (менше утворюється пилкових зерен, що може спричини стерильність спор), призводить до загибелі сходів, спостерігається хлорози, зміни забарвлення листків (світлі плями, пожовтіння, коричневий відтінок), утворення білих плям по краях, листки закручуються та відмирають, слабке утворення насіння (у злакових – пусто зернистість колосків), уповільнюється процес фотосинтезу, що призводить до зменшення або до зупинки росту вегетативних органів (кореневих систем, нових пагонів, відмирання бруньок (особливо верхівкових), в'янення верхніх листків), втрата тургору клітиною.

Надмірне живлення міддю: висока концентрація міді у ґрунті призводить до токсичної дії на рослину при цьому уповільнюється ріст і розвиток, з’являються на нижній частині листків бурі плями, що призводить до відмирання ділянок листка, спричиняють підвищену чутливість до хвороб, сприяють збільшенню дефіциту заліза.

Взаємовплив Міді з іншими елементами

Антагоністи (надлишок одного сприяє дефіциту іншого елементу) Синенгісти (покращують взаємні властивості один одного) Блокує взаємодію один одного (не рекомендовано поєднувати разом)
Fe (залізо), Mo (молібден) Ca (кальцій)

Список статей для категорії з блогу Мікроелементи

Читати далі... Список статей для категорії з блогу Мікроелементи

Список статей

Україна має аграрну спрямованість економіки і в сучасних умовах одним з перспективних для сільського господарства напрямків є використання органічних препаратів та базуються на застосуванні виключно природних компонентів, які пропонує виробництво AGRO.BIO – рідкий концентрат ГУМАТ КАЛІЯ, що допомагає раціонально і максимально ефективно відновлювати природні компоненти основного активу – ґрунту.

У ґрунтовому середовищі не завжди є достатня кількість необхідних для росту і розвитку рослини елементів живлення, але цей недолік можна покращувати додатковим внесенням добрив, а саме: ГУМАТ КАЛІЯ БЕЗБОЛАСНИЙ З ЛЕОНАРДІТА виробництва AGRO.BIO – екологічно безпечне комплексне добриво та стимулятор росту для сільськогосподарських рослин, органічного походження, що сприяє підвищенню родючості ґрунту.

Для того чтобы Вам проще было ознакомиться с нашей продукцией ниже есть статьи о гумате калия и мультикомплексах.

Читати далі... Список статей