Фундаментальні властивості гуматов та вимоги до гумінових препаратів

Компанією-виробником гумата Агробіо сформульовані сім концептуальних положень про фундаментальні властивості гуматов та вимогах до них.

Перш ніж приступити до системного викладу теоретичних та практичних матеріалів щодо застосування гуматів, сформулюємо, виходячи з наведених вище даних, основні концептуальні положення, що узагальнюють сучасні досягнення науки про гуматами та задають найбільш перспективні напрямки нових досліджень.

1. Гумати - це унікальна іонна форма природних гумінових кислот, що грає фундаментальну роль в екосистемі «вода - рослина - грунт» і в біосфері землі. Гумати є необхідним сполучною ланкою в еволюції живої і неживої матерії, найважливішим фактором стійкості життєвих процесів. Як природні сполуки вони абсолютно безпечні в необхідних дозах, сумісні з усіма елементами живлення і захисту рослин. Гумати мають властивість комплексної дії, спрямованого на нормалізацію і стимуляцію саме тих процесів життєдіяльності рослин, які гальмуються або блокуються несприятливими факторами зовнішнього середовища.

2. Дія гуматов на рослину у всіх випадках має концентраційний оптимум, при якому позитивний вплив має максимальний рівень. Відхилення від оптимуму в ту чи іншу сторону призводить до зниження рівня позитивного впливу. Оптимальна концентрація і доза гумата по одному або сукупності факторів залежить від характеристик води і грунту, виду рослини, кліматичних умов, умов застосування і в кожному конкретному випадку повинна визначатися експериментально. Однак технологія застосування гуматів не набагато складніше, ніж мінеральних добрив.

3. Ефект позитивного впливу гуматів тим помітніше, чим більше вплив несприятливого фактора або чим більше відхилення від оптимальних умов розвитку рослини. Ставлення рівня характеристики рослини (наприклад, врожайності) після обробки гуматом до рівня цієї ж характеристики без обробки рослини гумату при оптимальних умовах його розвитку мінімально і зростає в міру відхилення від них, при цьому після обробки гуматом рослина збільшує свою здатність протистояти несприятливим впливам, і кордони життєстійкості (виживання) культури розширюються. Оскільки ймовірність прояву одного або декількох несприятливих факторів з їх безлічі висока, тотальне застосування гуматів служить аналогом фінансового страхового поліса для сільгоспвиробника.

4. Гумати володіють фундаментальним властивістю синергізму при їх спільному застосуванні з мінеральними та органічними добривами, мікроелементами, пестицидами, регуляторами росту та бактеріальними препаратами. Іншими словами, вони мають універсальну здатність посилювати корисну дію інших речовин.

5. Максимальний та довготривалий позитивний ефект забезпечується при комплексній дії гумату на всі фази розвитку рослини, що досягається всіма видами обробки рослини: обробки насіннєвого та посадкового матеріалу, багаторазової обробки вегетуючих рослин та кондиціонування грунту. Найбільш сильний вплив спостерігається при використанні гуматів на самих ранніх етапах закладки, пробудження та розвитку рослин, починаючи з замочування (обприскування) насіннєвого матеріалу.

6. Гуміновий препарат повинен містити гумат високої концентрації (не менше 70-80% в сухому препараті та 10 - 12% в рідкому), мінімальна кількість баластних речовин та мати досить вузькі межі відхилення характеристик від партії до партії. Тільки в цьому випадку забезпечується планомірність пошуку та відтворюваності концентраційного оптимуму, що гарантує отримання максимального ефекту.

Крім того, препаративна форма не повинна бути фітотоксичність, що забезпечується нейтральним pH розчину та відсутністю токсинів в баласті, та не повинна містити важких металів, радіонуклідів та патогенних організмів. Це можливо при розробці технологій виробництва нізкобалластних та безбаластних гумінових добрив нового покоління, що відповідають сучасним міжнародним та національним стандартам якості та безпеки.

7. Препаративні форми і агрегатний стан гумінових препаратів повинні забезпечувати мінімальні витрати праці при їх практичному застосуванні і дозволяти реалізовувати всі загальноприйняті технології внесення, в тому числі поєднання з обробками іншими речовинами (мінеральні та органічні добривами, засобами захисту рослин тощо). Для цього промисловість повинна забезпечити випуск гуматов у вигляді гранул, порошків, розчинів, паст і гелів, що дозволить споживачеві вибирати найбільш підходящі технології використання гуматів як окремо, так і в суміші з іншими препаратами і добривами.

Вся наступна частина нашої роботи спрямована на докази і практичну реалізацію цих положень. З одного боку, в якості початкової практичної бази ми маємо величезний обсяг експериментальних результатів за 60 років їх застосування, але отриманих при відсутності контролю якості гумінових препаратів. Крім того, хоча основна частина експериментальних даних коректна і статистично достовірна, деякі результати не задовольняють елементарним вимогам методики дослідної справи, досліди проведені без дотримання основного принципу - принципу єдиного відмінності, і без повторень, що не дозволяє провести їх статистичну оцінку.

Супутні товари

Гумат Натрію + Фосфор «Agro.Bio»

Гумат Натрію + Фосфор «Agro.Bio»

ГУМАТ НАТРІЯ + фосфор БЕЗБОЛАСНИЙ З ЛЕОНАРДІТА виробництва AGRO.BIO – екологічно чисті комплексні добрива, стимулятори росту органічного походження, основна діюча речовина – гумінові и фульвові кислот..

75 грн.

Написати відгук

Увага: HTML не підтримується. Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре