Кобальт (Co) мікроелемент діє на формування азотофиксирующих бульбочкових бактерій в бобових культур

Кобальт (Co) мікроелемент (необхідна для рослин кількість до 12 мг/кг сухої маси), який є складовою частиною вітаміну В12 та позитивно діє на формування азотофіксуючих бульбочкових бактерій у бобових культур, покращує ріст і розвиток рослин через взаємодію гормонів клітини при ауксиновому обміні, бере участь у окислювально-відновлювальних реакціях, фотосинтезі (підвищує кількість хлорофілу), синтезі нуклеїнових кислот, сприяє інтенсивності проходження процесів дихання, утворення у рослин вуглеводів, жирів, цукрів, вітамінів (аскорбінова кислота), активізує ферменти (зокрема нітратредуктазу), пришвидшує розвиток вегетативних органів, сприяє цвітінню, може накопичуватися в пилку, формує морозостійкість, жаростійкість (підвищує загальний вміст води), збільшує стійкість до стрес-факторів, хвороб, у злакових (стійкість до вилягання), підвищує врожайність, покращують якість вирощеної продукції, сприяє кращому засвоєнню з ґрунту азоту, калію, фосфору, магнію та обмежує надходження до органів сільськогосподарських рослин важких металів. Кобальт може вільно пересуватися з листків в інші органи рослини це є важливим показником при позакореневому підживленні, взаємодіє з марганцем, залізом.

Дефіцит Кобальту: при недостатній кількості кобальту ознаки подібні до азотного голодування, при цьому ослаблюється інтенсивність фізіолого-біологічних процесів (уповільнення росту, розвитку рослини, знижується активність азотфіксуючих бульбочкових бактерій та зниження врожайності), порушення біосинтезу білків (кобальтовий хлороз – пожовтіння листків). Зернові та бобові культури найбільш чутливі до дефіциту у ґрунті кобальту.

Надмірне азотне живлення: призводить у сільськогосподарських культур до побіління країв листків та відмирання.

Взаємовплив Кобальту з іншими елементами

Антагоністи (надлишок одного сприяє дефіциту іншого елементу) Синенгісти (покращують взаємні властивості один одного) Блокує взаємодію один одного (не рекомендовано поєднувати разом)
Mn (марганець), Fe (залізо)

Список статей для категорії з блогу Мікроелементи

Читати далі... Список статей для категорії з блогу Мікроелементи

Список статей

Україна має аграрну спрямованість економіки і в сучасних умовах одним з перспективних для сільського господарства напрямків є використання органічних препаратів та базуються на застосуванні виключно природних компонентів, які пропонує виробництво AGRO.BIO – рідкий концентрат ГУМАТ КАЛІЯ, що допомагає раціонально і максимально ефективно відновлювати природні компоненти основного активу – ґрунту.

У ґрунтовому середовищі не завжди є достатня кількість необхідних для росту і розвитку рослини елементів живлення, але цей недолік можна покращувати додатковим внесенням добрив, а саме: ГУМАТ КАЛІЯ БЕЗБОЛАСНИЙ З ЛЕОНАРДІТА виробництва AGRO.BIO – екологічно безпечне комплексне добриво та стимулятор росту для сільськогосподарських рослин, органічного походження, що сприяє підвищенню родючості ґрунту.

Для того чтобы Вам проще было ознакомиться с нашей продукцией ниже есть статьи о гумате калия и мультикомплексах.

Читати далі... Список статей