Фосфор (Р) макроелемент особливо важливий при дозрівання плодів у рослин і його потребують під час утворення зав'язей

Фосфор (Р) макроелемент особливо важливий при дозрівання плодів у рослин та найбільше його потребують під час утворення зав’язі. Фосфор бере участь у всіх процесах обміну речовин, зокрема фотосинтезі (прискорюється ріст органів (вегетативних та генеративних) і розвиток рослини (пришвидшується зростання)), диханні, при енергетичному обміні (пришвидшуються процеси розпаду білків та перехід їх у репродуктивні органи рослини), участь у створенні клітинних мембран, покращуються процеси водопоглинання (використання води рослиною зменшується), виступає складовою частиною фосфоровмісних органічних сполук (НК з білками, а саме нуклеопротеїдів та ін.), нуклеозидполіфосфатів (АТФ, АМФ, АДФ), коферментів – НАДФ та ін., бере участь у передачі спадкових властивостей організму, стимулює інтенсивність цвітіння сільськогосподарських рослин (овочевих, плодово-ягідних, зернових), збільшує зимостійкість, підвищує якість та покращує врожайність навіть при нестачі води.

Дефіцит Фосфору: при недостатній кількості уповільнюються процеси біосинтезу білків, фотосинтезу, дихання, випаровування та накопичується нітратний азот. У рослин спостерігається темно–зелене або голубувате забарвлення листків, проявляються червонуваті, пурпурні відтінки, темний іноді чорний колір зів’ялих листків, а у дерев виникає затримка росту пагонів, зменшуються розміри листків і утворюються червонуваті прожилки. Овочеві культури стають не смачними, коренеплід моркви світлішає, у квіткових рослин утворюється менше квітів, а забарвлення втрачає виразність. Уповільнюється ріст вегетативних органів рослин (пагонів і кореневої системи, листки стають дрібними), це сприяє зниженню морозостійкості, цвітіння рослин та дозрівання плодів затримуються, листки обпадають швидше.

При недостатній кількості фосфору особливо сильно буде проявлятися дія азоту і тому при удобренні ґрунту в рівних кількостях потрібно вносити азоту і фосфору (щоб їх було урівноважено). Фіксація фосфору відбувається у результаті взаємодії його з кальцієм, магнієм, алюмінієм.

Надмірне фосфорне живлення: призводить до скорочення вегетаційного періоду у рослин, слабкого розвитку кореневої системи, що погіршує поглинання сполук фосфору та уповільнює процеси обміну речовин, зокрема вуглеводів, знижує накопичення цукрів у готовій продукції, знижує морозостійкість сільськогосподарських культур.

Взаємовплив Фосфору з іншими елементами

Антагоністи (надлишок одного сприяє дефіциту іншого елементу) Синенгісти (покращують взаємні властивості один одного) Блокує взаємодію один одного (не рекомендовано поєднувати разом)
Ca (кальцій), Mn (марганець), Fe (залізо)

Рекомендовані товари

Гумат + Марганець «Agro.Bio»

Гумат + Марганець «Agro.Bio»

МАРГАНЕЦЬ + ГУМАТ виробництва Agro.Bio™ - мон..

110 грн.

Список статей для категорії з блогу Мікроелементи

Читати далі... Список статей для категорії з блогу Мікроелементи

Список статей

Україна має аграрну спрямованість економіки і в сучасних умовах одним з перспективних для сільського господарства напрямків є використання органічних препаратів та базуються на застосуванні виключно природних компонентів, які пропонує виробництво AGRO.BIO – рідкий концентрат ГУМАТ КАЛІЯ, що допомагає раціонально і максимально ефективно відновлювати природні компоненти основного активу – ґрунту.

У ґрунтовому середовищі не завжди є достатня кількість необхідних для росту і розвитку рослини елементів живлення, але цей недолік можна покращувати додатковим внесенням добрив, а саме: ГУМАТ КАЛІЯ БЕЗБОЛАСНИЙ З ЛЕОНАРДІТА виробництва AGRO.BIO – екологічно безпечне комплексне добриво та стимулятор росту для сільськогосподарських рослин, органічного походження, що сприяє підвищенню родючості ґрунту.

Для того чтобы Вам проще было ознакомиться с нашей продукцией ниже есть статьи о гумате калия и мультикомплексах.

Читати далі... Список статей